På barneidretten har vi tre grupper med inntil 20 barn i alderen 5-8 år. 

For 2022/2023 har vi ei 5 års gruppe (siste år i barnehagen), ei 1 klasse gruppe og ei 2-3 klasse gruppe.
Barneidretten følger skuleruta og har frå oppstart i august ut april treninga si på friidrettens løpedekke - Florø Idrettssenter. I mai og juni trener vi ute på Florø Stadion. Skulefrie dagar er og treningsfri.
5 og 6 årsgruppa startar opp i mnd.skifte august/september og har trening ut mai.

I barneidretten legg vi vekt på leik og allsidig aktivitet for å stimulere barna si utvikling. Basisen i all trening er mennesket sine grunnleggande bevegelser innan løp, hopp og kast. Vi legg stor vekt på at barna skal oppleve glede og meistring. 

Før jul avsluttar vi med juleleikar/treningsstevnet - der vi har ulike aktiviter innan løp, hopp og kast. 
Vi legg og opp til at dei yngste og skal få delta på våre eigne stevner i øvelser innan løp, hopp og kast.

Treningstider

Dag Tid Notat
Mandag 7-8 års gruppa 18.30-19.30 For dei som går i 2 og 3 klasse - Ledige plasser
Onsdag 5 års gruppa 17.30-18.15 For dei som går siste året i bhg. - Ingen ledige plasser
Torsdag 6-7 års gruppa 17.30-18.15 For dei som går i 1 og 2 klasse - Ledige plassar

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener 5 årsgruppa Kristin Hessvik kristin.hessvik@gmail.com 99695300
Trener 6-7 års gruppa Margrethe Gjertsen Margrethe.ng@gmail.com 90546843
Trener 7-8 år gruppa Gjermund Jørgensen Gjj@ivestconsult.no 96627994