Sakliste:
  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Årsmelding for 2022
  4. Rekneskap for 2022
  5. Budsjett for 2023
  6. Innkomne framlegg
  7. Val
  8. Avslutning