Vi vil takke Sparebanken Vest som vil tildele oss 20 000 kr slik at vi kan få gå til innkjøp av litt etterlengta nytt utstyr. Dette betyr mykje for oss, og for våre medlemmer. Trener Jan Magne Østvik mottok her diplom fra Fredrik Faye (t.h) i Sparebanken Vest si avdeling i Florø.

Så tusen takk, Sparebanken Vest, for at dykk har trua på oss!