Vår nye adresse er Lindheimvegen 1, dei fleste av dykk kjenner nok igjen bygget som Firda Billag sitt gamle kontorområde. Vi har inngang sammen med Glass & Låsservice, og må igjennom verkstedet for å komme fram til treningslokalet. Inngangen er altså på samme side som Strandavegen. Vedlagt er bilete av inngangsdørene for å hjelpe dykk finne lettare fram, det er skilt på den eine. Om den er låst er det inngang rett rundt hjørnet.  
Vi gler oss veldig til å endeleg kunne invitere tilbake til trening i veke 33, og ønsker dykk vel møtt. Nærare info om oppstart kjem i Facebook gruppa vår, og på Instagram. 

Vi sjåast snart!