Fra Kickboxingforbundet:

"Vi ønsker at våre verdier skal gjenkjennes i både aktiviteten og organisasjonsarbeidet vårt. Våre verdier er:

Glede - Samhold - Respekt

Glede skal være drivkraften i aktiviteten vår. Mestringsglede på trening og i kamp, og gleden av å utvikle gode klubber og miljøer skal kjennetegne kickboxingen.

Samhold skal være viktig. Klubbene skal inkludere alle som ønsker å bedrive vår idrett med åpene armer. Organisasjonen vår skal stå sammen, også i motgangstider. Kickboxing skal være preget av samhold og gi den enkelte følelsen av å være en del av en stor kickboxingfamilie.

Respekt er helt sentralt for vår idrett. Vi skal være tydelig på at gjensidig respekt ovenfor hverandre, uavhengig av bakgrunn, ferdighetsnivå eller posisjon er viktig."