På barneidretten har vi tre grupper med inntil 20 barn i alderen 5-8 år. 

For 2022/2023 har vi ei 5 års gruppe (siste år i barnehagen), ei 1 klasse gruppe og ei 2-3 klasse gruppe.
  • 7-8 års gruppa følger skuleruta 15.08.22-20.06.23 
  • 5 og 6 årsgruppene startar opp 29.08.22 og har trening til 31.05.2023.
Frå oppstart i august og ut april er treninga på friidrettens løpedekke - Florø Idrettssenter.
I mai og juni trener vi ute på Florø Stadion. På skulefrie dagar er det ikkje trening.

I barneidretten legg vi vekt på leik og allsidig aktivitet for å stimulere barna si utvikling. Basisen i all trening er mennesket sine grunnleggande bevegelser innan løp, hopp og kast. Vi legg stor vekt på at barna skal oppleve glede og meistring. 

Før jul avsluttar vi med juleleikar/treningsstevnet - der vi har ulike aktiviter innan løp, hopp og kast. 
Vi legg og opp til at dei yngste og skal få delta på våre eigne stevner i øvingar innan løp, hopp og kast.

Treningstider

Dag Tid Notat
Mandag 5 års gruppa 17.00-17.45 For dei som går siste år i barnehagen - Ingen ledige plassar
Mandag 6 års gruppa 18.00-18.45 For dei som går i 1 klasse - Ingen ledige plasser
Torsdag 7-8 års gruppa 17.30-18.30 For dei som går i 2 og 3 klasse - Ledige plasser

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Trener 5 årsgruppa Kristin Hessvik kristin.hessvik@gmail.com 99695300
Trener 6 års gruppa Vidar Nilsen Myre vidar_myre@hotmail.com
Trener 7-8 år gruppa Margrethe Gjertsen Margrethe.ng@gmail.com 90546843