Under overskrifta Statistikk finn du nokre svar på kven av våre utøvere som har fått mesterskapsmedaljer i NM, Junior NM og UM. 
Du finn og oversikt over kven som har tatt krinsrekord og krinsaldersrekord.