FTIFung :
Arrangement :
Grupper :
Floraleikane 2018 - alle resultat runde 1, 2 og 3

Her er resultata frå NEPTUN Floraleikane - onsdag 23.mai 2018
Her er resultata frå NEPTUN Floraleikane - onsdag 13. juni 2018
Her er resultata frå Floraleikane - onsdag 26. august 2018