FTIFung :
Arrangement :
Grupper :
Floraleikane 2018 - alle resultat runde 1, 2 og 3

Her er resultata frå NEPTUN Floraleikane - onsdag 23.mai 2018
Her er resultata frå NEPTUN Floraleikane - onsdag 13. juni 2018
Her kjem resultata frå Floraleikane - onsdag 22. august 2018 (vert lagt ut her når resultata er klare)