Florø Maraton Rett Vest:
Arrangement :
Grupper :
Resultatliste 26. april 2014

Deltakartalet for 2014 vart 342. Vi er nøgde med det, spesielt sidan
det vart så mykje nytt i år, både når det gjeld trasé, og tidtakingsutstyr.
Årets arrangement, med svært mange positive tilbakemeldingar, viser at
ei endring var på sin plass, av mange årsaker, ikkje minst når det gjeld logistikk/transport.
Elles kunne vi ved hjelp av tidtakingsbrikker tilby ei svært god speakertjeneste.
For dei fleste kunne speaker, nokre få sekund etter målpassering,
informere om namn på deltakar og tida vedkommande fekk.

Resulatatlistene er her.

Her er passeringstider ute i løypa.
(web-ansvarleg si erfaring er at denne sida vert blokkert på arbeidsplassen,
men på heime-PC virkar dette heilt ok)
Velg klasse for å sjå namn og tider.
Alle passeringstidene er ikkje registrerte,
men for svært mange er dei fleste tidene med.
Det har med at chipane ikkje har vorte registrert ved passering.

Ein liten feil i oppsettet i tidtakingssystemt (etiming) for maraton og
halvmaraton førde til at stadion-passering nr. 8 og måltid vart same tid.